Veiledning/Terapi

Min psykoterapeutiske forståelsesramme er psykodynamisk, dvs. med forståelse for barndommens betydning for vår senere psykiske tilstand, holdninger og atferd. I tillegg benyttes en kognitiv terapeutisk tilnærming.

Behandlingen er samtidig her-og-nå orientert, og legger stor vekt på bearbeiding av nåtidens vanskeligheter og utfordringer, og å skape forståelse og mening. Gjennom en konstruktiv tilnærming med vekt på individets positive aspekter og ressurser, søkes det å legge grunnlag for en god selvopplevelse og mestring av tilværelsen. Å øke bevisstheten og refleksjonen om eget liv sees som en viktig del av behandlingen, og avgjørende for opplevelsen av egenverd og en god selvfølelse.

Terapien vektlegger det voksne individets ansvar for eget liv.

Metoder som kan bli brukt i tillegg til samtale:
Gestalt, visualisering, regresjon, o.a.

Temaer for terapi kan være:

 • Stress og utbrenthet
 • Psykopati
 • Lekk tarm
 • Angst
 • Depresjon
 • Sorg
 • Traumer
 • Overgrep
 • Livskrise
 • Samlivsproblematikk
 • Spiseforstyrrelser
 • Livsstilsproblematikk
 • Arbeidskonflikter
 • Virkninger etter nakke- og hodeskader
 • med mer.

Veiledning og coaching kan være et nyttig alternativ til psykoterapi.
Formen er vanligvis mindre omfattende og dyptgripende enn i psykoterapi.

I coaching legges det særlig vekt på at klienten ved hjelp av spørsmålsstillingen selv vil komme frem til den beste løsningen. Konsultasjoner og coaching kan være aktuelt når det ønskes en individuell bearbeiding av aktuelle problemer og vanskeligheter privat eller i arbeidslivet.

Kan være nyttig som et middel til økt bevisstgjøring og nytenkning når man for eksempel opplever stagnasjon, mangel på motivasjon, konflikter eller usikkerhet knyttet til valg, konflikter eller andre typer utfordringer.