Stress

Anne Brudevold: Psychopathy, Stress and Attachment, February 2016

 

STRESS ER EN OVERLEVELSESMEKANISME.

Stress er en spenningstilstand som har sitt utspring i det grunnleggende i livet: overlevelse. For urmennesket var fare et signal om ”kjemp eller flykt” som utløste utskillelse av stresshormoner for å øke evnen til å gjennomføre handlingen. Da faren var over redusertes utskillelsen av stresshormoner, hormonsystemet gikk tilbake til et mer balansert nivå, et hvilemodus, og kroppen og sinnet falt til ro.
I dagens konkurransesamfunn med store krav og tidsnød økes stadig utskillelsen av stresshormoner. Det blir vanskeligere å se et ”faren over signal”. Spenningstilstanden og et høyere innhold av stresshormoner i kroppen vedvarer, og symptomer på negativ stress og utbrenthet øker.

Stress kan få store konsekvenser for den enkeltes helse, atferd og mentale tilstand, og kan ha uheldige ringvirkninger til familie, venner, arbeid, sosiale evne, økonomi og mer. Mange av våre vanligste lidelser er stressrelatert som for eks. muskel- og skjelettsmerter, mage- fordøyelsesplager, hjerte-karlidelser, søvnproblemer, tretthet, nedsatt immunforsvar, angst og depresjoner.

Utfordringen blir å lære og oppdage når man er i denne stresstilstanden og hvordan man finner avknappen.
Du kan lese mer i boken om stress av Anne Brudevold som kom ut våren 2008 på forlaget Noras Ark.

STRESS OG DET
LILLE ØYEBLIKKS
AVSPENNING

Av Anne Brudevold

Stress kan skyldes mer enn at vi har liten tid. Vi kan være stresset fordi vi føler at vi ikke mestrer de utfordringene vi står overfor, fordi vi har problemer med å si nei eller fordi vi har dårlig samvittighet.
Denne boken gir deg et verktøy til å bli bevisst hva som stresser deg og hva du kan gjøre med det. Den forklarer hvordan hjernen reagerer på stress, og hvordan det påvirker kroppen. Lever vi i en kronisk stresstilstand, risikerer vi å bli syke. Her får du avknapper som kan hjelpe deg til å senke skuldrene og få stresset ut av kroppen.

Anne Brudevold er psykolog og
mensendieckfysioterapeut.

Heftet, Kr. 230,-
ISBN 978-82-7979047-1
www.norasark.no

 

INNHOLD

Forord 7

Kapittel 1 Hva er stress? 11

Stress som spenningstilstand 11
Faren over-signalet uteblir 13
Stress koster 14

Kapittel 2 Stress – en overlevelsesmekanisme 15

Symptomer på stress 17
To forskjellige hjerner 18
Ett ben i hver leir 19
Det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet 20
Stresshormonene har forrang 23

Kapittel 3 Stress er en kostbar gave 25

Stress demper angst 26
Ubevisste forsvarsmekanismer 28
Løsningen og resultatet 29

Kapittel 4 Stress kommer snikende 33

Endret pustemønster 34
Spenninger 35
Første tegn 38
Blodtrykket øker 42
Nyrenes saltutskillelse 42
Immunforsvaret 43
Fordøyelsen 44
Diabetes type 2 46
Stoffskiftet 46
Allergier 47
Seksualitet 47
Utbrenthet 47
Psykiske reaksjoner 48
Hvorfor utvikler noen stressymptomer mens andre ikke gjør det? 50

Kapittel 5 Livsstil som forebygging mot stress 53

Bevissthet 54
Pust 54
Det lille øyeblikks avspenning 57
Hvile 58
Søvn 63
Kosthold 64
Mosjon 70
Sanseinntrykk 71

Kapittel 6 Å møte stress – en indre base 77

Bevissthet og tilstedeværelse 78
Tankeinnholdets betydning 82
Jordingsøvelser 85
Å sentrere seg 87
Selvrefleksjon og selvinnsikt 89

Kapittel 7 Å møte stress – de ytre omstendighetene 91

Forandringer 91
Bli bevisst din egen styrke 94
Arbeidslivet 100
Fellesnevneren 105

Kapittel 8 Barns tilknytning, likestilling og stress 107

Tilknytningens betydning 109
Hjernens utvikling og stress 112
Barnets omsorgsbehov og mor 113
Barnets behov må komme først 116
Samfunnets tilrettelegging 117
Likestilling 119
Å verdsette sin egenart 121
Det lille øyeblikks avspenning 122