Ny Bokutgivelse Psykopatene blant oss


INNLEDNING

I forbindelse med avslutningen av Den 2. Verdenskrig og alle de grusomhetene vi var vitne til da, skrev den nå avdøde psykiateren Ingjald Nissen den kjente boken "Psykopatenes diktatur", (1946). Jeg leste den i midten av 1970-årene. Den gjorde inntrykk. Første kapittel heter da også "Psykopatenes terror i hverdagslivet". Jeg hadde ikke tenkt på at psykopatene finnes over alt i blant oss, og at de ha en så stor makt over sine omgivelser som Nissen beskriver. Jeg hadde heller aldri tenkt på at de kunne være et samfunnsproblem, at de til og med kan være en trussel for verdensfreden. Min interesse var vekket.

Gjennom mine snart tjuefem år som psykolog, har jeg fått til behandling noen som jeg oppfatter som mulige psykopater, men mest av alt har jeg fått deres familie, kolleger og venner til samtale og terapi. Det gjør inntrykk å se på nært hold hvordan man kan bli offer for andre menneskers manipuleringer, løgner og ondskap, og de vanskeligheter og lidelser det kan medføre.Det har ofte vært en rystende erfaring å være vitne til hvordan mange mennesker har blitt nedbrutt, syke, forvirret og opplevd seg maktesløs og ute av stand til å gjøre noe. Også sterke og velutdannede mennesker har relativt raskt kunnet miste selvfølelsen, troen på seg selv og grepet om sin egen tilværelse. Andre har uten at de er klar over det, blitt formet i psykopatens bilde, umerkelig og føyelig.

Det er normalt for mange å reagere på psykopatenes væremåte med å bli handlingslammet og trekke seg tilbake til en passiv og undertrykket tilstand. Nissen skriver: "Psykopatens maktutøvelse innebærer at de stadig varierer sin angrepsretning og sin angrepsmåte." "Spesielt dreier det seg om den metode å skaffe seg sjelelig makt over andre ved å benytte seg av deres svakhet som grunnlaget for herredømme over dem. Psykopatene kretser stadig rundt sine medmenneskers svake punkter, avslører dem, aktiverer dem og manøvrerer med dem på en slik måte at feilene gjensidig forstørrer hverandre." Og Nissen skriver videre: "Det er nødvendig for individets velferd at de sjelelige sår får anledning til å heles. Men de psykopatiske individer holder gjennom sin kontinuerlige avdekking av andres svakheter, sårene åpne, og kan på denne måten bringe det sunneste og sterkeste menneske til å tape fatningen og reagere med desperasjon."

Dette gjør det trist og forunderlig å se den motstanden og motviljen som ofrene og de nærmeste kan ha til å orke å innse hva slags person de har med å gjøre.

Nissen slår fast at psykopatien helt fra starten av fremtrer som en uforanderlig tilstand hos individet. Selv om symptombildet kan svinge frem og tilbake med forskjellige situasjoner, mener han at selve den psykopatiske grunnholdningen ikke synes å kunne forandres. Dette er en oppfatning som mange fagfolk deler og har erfart, inkludert meg selv. Når de pårørende og andre i psykopatens omgivelse forteller om psykopatens anger, unnskyldninger, og forsikringer om bot og bedring, er det selvfølgelig lett å la seg overbevise. Psykopatene spiller på så mange motstridende strenger. Nissen nevner reaksjoner som svakhet og styrke, hat og kjærlighet, varme og kulde, fredelighet og aggressivitet, løgn og sannhet, som noen av psykopatenes middel til å oppnå det de vil.

Det har ledet til flere spekulasjoner om psykopatiens natur, om hva som er psykopatens vesen og dens årsak. Selv om noen peker på organiske eller biologiske årsaker, særlig de siste årene, er de aller fleste opptatt av de psykologiske forholdene rundt oppveksten som forklaring. Man har funnet traumatiske barndomshistorier hos en del personer som karakteriseres som psykopater, men ikke hos alle. Dessuten er det mange som har en vanskelig og vond oppvekst som ikke blir en psykopat. Er det mulig å finne en felles forklaring og årsak til psykopati? Kan de siste årenes hjerneforskning bringe oss nærmere et svar på dette?

Nødvendigheten av å informere og opplyse om psykopatens atferd, makt og terror, også i hverdagslivet, så Nissen som en viktig oppgave. De kan være rundt oss over alt, og uten at vi er klar over det. Nissen mente at å forstå hva som er psykopatenes karakteristiske sider, kjennetegn og symptomer er viktig for alle mennesker. Alle mennesker vil på en eller annen måte mest sannsynlig i løpet av sitt liv komme til å oppleve hvordan psykopatene kan få en svært destruktiv og skadelig makt over enkeltpersoner, familiemedlemmer, hele familier, kolleger, arbeidsplasser, politikk og andre viktige samfunnsoppgaver.

Mitt håp er at denne boken kan være et bidrag til å belyse flere sider ved psykopati, og flere måter å forstå psykopatene på. Det råder usikkerhet, motsetninger og mange teorier om hva tilstanden innebærer, og om hvorfor og hvordan psykopatene kan ha så destruktiv og nedbrytende personlighet. I likhet med Nissen mener jeg det er av stor betydning at vi vet mest mulig om dette komplekse fenomenet, slik at vi lettere kan oppdage og forholde oss til psykopatene, beskytte oss mot dem, og ta så hensiktsmessige og kloke valg som mulig.

Anne Brudevold,
Oslo, november 2011.

INNHOLD

INNLEDNING 12

KAPITTEL 1 MANGE ANSIKTER 16

Lise og Per 16
Ansikt etter situasjoner 20
Moren til Berit 21
Skinnet bedrar 26
Sjefen 27
Maktbruk og mobbing 30
Psykopat? 31

KAPITTEL 2 HVA KJENNETEGNER EN PSYKOPAT? 34

Psykopati som diagnose. 34
Personlighetsforstyrrelse 35
ICD-10 35
DSM-IV 37
ICPC-2 37
Wikipedia 38
Forvirring 39
Noen avgrensninger 41
Ikke frisk og ikke syk 42

KAPITTEL 3 MANGLENDE EMPATI 45

Empati som egenskap 45
Chuck 47
Den glitrende stillingssøkeren 48
Det kan være det du ser ikke er det du ser 51
Psykopater er så frekke at de blir trodd 56
Det er lett å bli overbevist av psykopater, særlig
i begynnelsen 58
Meg selv 60
Et grandiost selvbilde 61
"Over lik" 62
Tomme ord 63
Løgner og usannheter 66
Fritt frem 66

KAPITTEL 4 HVORDAN OPPSTÅR PSYKOPATI? 67

Usikkerhet 67
Forskjeller i hjernen 68
Mangler følelser 69
Mindre redde 70
Amygdala 72
Flere forskjeller 73
Arv eller miljø? 74
Miljø 75
Arv 76
Begge deler 77
Hvordan miljøet påvirker hjernens utvikling 78
Sensitive perioder 79
Regulering av barnet 80
Skam og nedbygging av omnipotens 80
En mulig forklaring 81
Ingen traumatisk oppvekst 82
Uregelmessighet i hjernen 83
Oppstår psykopati i 2. leveår? 84

KAPITTEL 5 NARSISSISME ER IKKE PSYKOPATI 86

Psykopati og narsissisme 86
Hva er narsissisme? 86
Likhet med psykopati 89
Mulig forskjell 90
Borderline er ikke narsissisme 90
Narsissister og psykopater skal behandles likt 93
Selv'et 93
Vokser de det av seg? 96

KAPITTEL 6 IMITASJONER 98

Hvorfor så troverdig? 98
Speilnevronene 99
Sinne 101
Å bli lei seg 102
Å angre seg 103
Å bli takknemlig 104
Å bli deprimert 105
Å bli et offer 105
Hvorfor forestiller psykopatene seg? 106
Forestillinger om psykopatene 107

KAPITTEL 7 PSYKOPATEN, DEN GRANDIOSE 109

Psykopater er grandiose 109
Manipuleringer og strategier 110
Et maktmenneske 112
Skaper ofre 114
Sjalusi 114
Vanskelig å tilfredsstille 116
Aldri feil 117
Ingen kjærlighetspartner 117
Terapi 120

KAPITTEL 8 PSYKOPATISKE TREKK 122

Hva er psykopatiske trekk? 122
Er alle mennesker litt psykopatiske? 123
Er det flere grader av psykopati? 124
Kald og manglende følsomhet 125
Overfladisk og glatt 126
Ansvarsløs 126
"Fortreffelig" 127
Oppfarende og impulsiv 127
Bedragersk og svikefull 128
Lyver, skrøner og bløffer 129
"Skyldfri" og skamløs 132

KAPITTEL 9 PSYKOPATI OG KRIMINALITET 133

Manglende ansvarlighet 133
Uten samvittighet 133
Manglende skyldfølelse 134
Disponert for kriminalitet 135
Psykopater i skilsmisse og barnefordeling 140
Svertekampanjer på jobben 142
Løgner 143
Nesten-kriminelle psykopater 146
Niccolò Machiavelli 148
Kan forskjell på rett og galt 149
Å behandle psykopater som psykopater 150

KAPITTEL 10 PSYKOPATI OG SAMFUNNET 155

Psykopatene blant oss 155
Albert Apponyi 156
Adolph Hitler 161
Psykopater kan skape hat. 162
Finnes det noen fellestrekk ved de totalitære samfunn? 166
Maktkamp 169
Psykopater kan drive psykisk terror 170
Psykopater som foreldre 171
Hvorfor faller noen for psykopater? 173

KAPITTEL 11 HVA KAN VI GJØRE? 178

Lære om psykopati 178
Selvinnsikt 178
Bevissthet 179
Noen flere råd 180
Å søke hjelp 182
Kan empati øves opp? 183
Et kulturelt og religiøst hinder? 185
Psykopatene finnes blant oss 186

 

Tekst fra baksiden av boken

Psykopater og psykopati er et stadig tilbakevendende og aktuelt tema. Det angår oss alle, for psykopatene finnes blant oss. Dessverre oppdager vi det ofte for sent, eller kanskje ikke i det hele tatt, og kan bli utsatt for store belastninger
og skader.

Denne boken beskriver hvordan psykopater kan opptre på mange forskjellige måter. Vi får et innblikk i psykopatenes væremåte og bruk av strategier og manipu-leringer, og de kriterier som ligger til grunn for dette. Boken viser til forskning som kan gi indikasjoner på hva psykopati er, og hvordan psykopati kan oppstå. Her kan vi lese hvordan psykopater kan opptre forskjellig i forskjellige sammenheng og situasjoner, og hvordan de kan utmanøvrere og forvirre sine ofre. Boken inneholder flere eksempler på hvordan psykopater kan skaffe seg makt og ødelegge for sine omgivelser fra individer, familier, venner, kolleger og organisasjoner, til land og folkeslag, og helt til å ødelegge for verdensfreden.

Boken gir en oversiktlig og klar fremstilling av den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen. Vi får en forståelse for nødvendigheten av å forstå hva denne personlighetsforstyrrelsen innebærer, slik at det kan bli mulig å gjenkjenne den og unngå å bli fanget i psykopatenes kvelende nett.