Mindfulness

Mindfulness vil si å være bevisst tilstede. Mindfulness er således en tilstand av en bestemt kvalitet, der essensen er bevisstheten. Ordet stammer fra det engelske "mind", som på norsk kan oversettes som passe på, sørge for, huske på, vokte seg for, se opp for, passe, bry seg om, tenke på. Mindful oversettes gjerne som oppmerkesom, påpasselig.

Mindfulness har fire forskjellige nyanser som viser hvordan vi kan være bevisst tilstede i vår hverdag: våken, her og nå, vitne og meditasjon.

Våken bevisst tilstedeværelse vil si å være seg bevisst sin omgivelse og registrere hvordan verden rundt en fremtrer.

Her og nå bevisst tilstedeværelse vil si å være seg bevisst det som foregår akkurat i dette øyeblikket der en befinner seg nå, å registrere det.
Vitne vil si en bevisst tilstedeværelse der en passivt registrerer utvalgte hendelser i tilværelsen.
Meditasjon vil si å være seg bevisst sin bevissthet.

Mindfulness kan trenes opp. Det betegnes som regel mental trening.
Mental trening er en bestemt måte å bruke tanken på der en øver seg opp til bevisst å styre tankene i den retningen en ønsker. Det sentrale i mental trening er bevisstgjøringen av sitt tankemønster og sitt tankeinnhold.  Først når en har klarlagt det kan prosessen med å utvikle en mer hensiktsmessig tankemåte starte.

Tankene våre kan ta kontroll over vår mentale tilstand. Det oppleves som om de virker uavhengig av vår vilje, forstyrrer vår ro og psyke, og forårsaker stress, med alt det kan medføre.
Mental trening er å ta tilbake kontroll over tankene. Det er å kunne trene seg opp til å holde konsentrasjonen der den ønskes og kreves, uten at en lar seg forstyrre av irrelevante tanker.
Mental trening er å være bevisst oppmerksom på sine tanker og få kontroll over dem.

Prosessen videre mot Mindfulness er å trene på å bruke den bevisste oppmerksomheten på hva som helst i tilværelsen.

Dette kan høres vanskelig ut, men Mindfulness kan trenes med øvelser.
Jeg gir foredrag, seminarer og kurs på ditt arbeidssted, for grupper, i klubber, organisasjoner osv.