Linker

Leaky Gut Syndrome
www.leakygut.co.uk

Mercola
www.mercola.com

Dr. Axe: www.draxe.com

Carl-Erik Farnes, biopat,
www.biopati.no

Les om Lekk tarm, artikkelen er fra
Journal of Biomedical Therapy, (2009),Vol.3, No. 2:

Intestinal Permeability and Its Role in Disease, av David Lescheid

For informasjon om behandling av Lekk Tarm og mange andre lidelser eller plager,se:

WWW.universalbiology.com