Lekk og Irritabel Tarm

 

 

LEKK TARM (Leaky Gut) OG IBS: VÅR TIDS MEST UTBREDTE LIDELSER, av Anne Brudevold, mai 2016.

Lekk Tarm Syndromet, eller LGS etter det engelske «Leaky Gut Syndrom», er navnet på et svært vanlig helseproblem der defekten, eller skaden, er at tynntarmveggen mellom tarmhulen og blodbanen har blitt hyperpermeabel, det vil si fått for store "hull", og derfor kan tillate større partikler enn naturlig og fysiologisk å passere gjennom den. Næringsstoffene vi spiser blir da ikke tilstrekkelig nedbrutt, fordøyd, slik de skal for at vi kan nyttiggjøre oss dem. Disse ufordøyde næringsstoffene kommer da inn i blodbanen som ufysiologiske og unaturlige stoffer som ikke hører hjemme i kroppen. Blodet frakter så disse stoffene rundt i kroppen der de kan gjøre skade på alle typer organer, celler og vev ved at de for eksempel kan feste seg, adherere, på forskjellig typer celler og vev, og skape forstyrrelser eller skader i for eksempel cellers signalsystemer, hormonproduksjoner og andre prosesser og oppgaver. Disse stoffene utløser også reaksjoner i immunforsvaret, og kan føre til allergier og det som betegnes autoimmune reaksjoner. Såkalte autoimmune reaksjoner er således ikke at immunforsvaret reagerer på eget vev, men på ufysiologiske stoffer forårsaket av Lekk Tarm.

Tynntarmveggen består av tre typer celler: to typer epitelceller, (parietalceller og hovedceller), pluss kjertelceller som produserer slimhinnen. Parietalcellene bindes sammen av et vev som danner "broer", desmosomer eller "tight junctions", mellom dem. Hovedcellene bindes sammen av et annet vev som danner disse cellenes "broer", eller desmosomer/ «tight junctions». Lekk Tarm, eller en hyperpermeabel tynntarmvegg, vil si at en eller flere av tynntarmcellenes cellemembraner eller deres bindevevsforbindelser, har blitt skadet og derfor fått for store åpninger.

Giftstoffer (miljøgifter, tilsetningsstoffer, sprøytemidler, medisiner) og mikrober er vanlige årsaker til Lekk Tarm..

Irritabel Tarm, IBS, (Irritable Bowl Syndrome):

Kjertelcellene i tynntarmen ligger inntil hverandre celle mot celle. De forbindes ikke med "broer", desmosomer. Kjertelcellene produserer slimlaget, zonulin, som ligger som en hinne, et slimlag, innenfor tynntarmveggen. Dette slimlaget inneholder immunforsvarsceller (ca. 70% av kroppens immunforsvar produseres her), enzymer og gode tarmbakterier. Immunforsvarscellene og de gode tarmbakteriene er viktig for bekjempelse av infeksjoner. De gode tarmbakteriene er i tillegg viktig for nedbrytningen og fordøyelsen av maten vi spiser sammen med enzymene. Når kjertelcellene i tynntarmen skades av infeksjoner eller giftstoffer, fører det til både Lekk Tarm og manglende produksjon av slimhinne. Dette kan etter hvert føre til mer eller mindre irritabel, sårbar, tynntarm, IBS, som eventuelt kan utvikle seg til sår på tynntarmveggen. IBS opptrer således ofte som en konsekvens av Lekk Tarm forårsaket av skade på slimhinneproduserende celler, men IBS kan også ha andre årsaker. Lekk Tarm kan også forårsakes av skade på hovedcellene, og det medfører nødvendigvis ikke en IBS.
 

Lekk Tarm kan føre til mange forskjellige plager, lidelser ,og sykdommer som f.eks. oppblåst mage, varierende løs mage/forstoppelse, "uren" hud/kviser, intoleranser, allergier, astma, eksemer, muskelsmerter, leddsmerter, fibromyalgi, et nedsatt immunforsvar, Cøliaki, artritt, diabetes 1 og 2, autisme, Alzheimers, alders demens, Morbus Bechterev, Parkinsons, MS, ME (inkludert infeksjoner), ADHD, ALS, øyenlidelser, hormonforstyrrelser, overvekt, undervekt, søvnforstyrrelser, angst, depresjon, nedsatt seksuallyst, nedsatt energi og arbeidslyst, nedsatt mental kapasitet, og andre psykiske lidelser. For mange kan det ta tid før man utvikler noen merkbare magesymptomer selvom andre symptomer kan være tilstede.

Behandling av LEKK TARM består i å reparere tynntarmveggens cellemembraner og forbindelsene mellom dem («tight junctions»/desmosomer). Det gjøres ved å tilføre kroppen de aminosyrene som tynntarmen trenger for sin oppbygging. Slike aminosyrer finnes blant annet i tørket, økologisk brennesle som kan strøs over kald mat, i ProB piller fra www.universalbiology.no  , i Astaxin, som er røde alger i pilleform, og kan kjøpes i helsekostforretninger. AquaMin Total fra Garatti er også et godt tilskudd som fås kjøpt i helsekostforretninger. Samtidig må årsakene til at LGS og IBS har oppstått fjernes, bl.a. ved å behandle eventuelle infeksjoner, ved å endre kostholdet og livsstilen, og ved å endre til økologisk kosthold.

Årsaker:
Raffinert sukker
(hvitt sukker i f.eks godterier, iskrem, kaker, brus, safter).
Sprøytemidler og andre giftstoffer i maten vi spiser
Giftstoffer i oppdrettskjøttet vi spiser
Giftstoffer i oppdrettsfisken vi spiser

Nikotin, alkohol og ikke-økologiske drikke. Inntak av andre rusmidler
Forurensing (særlig CO2 og NOX) og andre gifter
Syntetiske medisiner  og hormoner (f.eks. antibiotika og smertestillende)

Virus, bakterier, parasitter, sopp/gjær, mugg, andre mikrober. 

Lekk Tarm og Irritabel Tarm blir regnet som vår tids største lidelser. En sunn tynntarm er kjernen i all god helse.
Kontaktes gjerne om veiledning eller foredrag i emnene.

REFERANSER:

Journal of Biomedical Therapy, (2009),Vol.3, No. 2:
Intestinal Permeability and Its Role in Disease, av David Lescheid

Anil Minocha MD, "Is it Leaky Gut or Leaky Gut Syndrome? Clean Gut, Allergies, Fatty Liver, Autoimmune Diseases, Fibromyalgia, Multiple Scleroses, Autism, Psoriasis, Diabetes, Cancer, Parkinson's, Thyroiditis & more", (2014), LOGOS Enterprises LLC, ISBN: 978-0-9915031-2-4

Melanie J. Smith: "Leaky Gut Syndrome STOP", (2014), Enlightened Publishing, ISBN-13: 978-1499768398

www.draxe.com , Health, "4 Steps to Heal Leaky Gut", (2015)