Ledelse

Bevissthet og selvinnsikt om lederens egen væremåte, atferd og lederstil er viktig for en god kommunikasjon, miljø og trivsel i bedriften.

Ved å fokusere på samarbeidsprosesser og emosjonell og sosial intelligens vil de ansattes tilfredshet kunne bedres betraktelig. Tilfredshet er viktig for motivasjon, arbeidskapasitet og opplevelse av mestring.

Det vil igjen kunne lede til økt økonomisk gevinst for bedriften og derved sikre dens konkurransedyktighet og overlevelsesevne og de ansattes trygghet og arbeidsplass.

Kurs, seminarer, foredrag og individuell bearbeiding tilpasses den enkelte bedrift etter behov.